Online Roulette Spelletjes

Frans Roulette

Frans Roulette

Frans roulette vormt een behoorlijk ondergewaardeerde variant. In veel van de gevallen spelen de online casino's Europees roulette volgens de regels die we kennen van deze variant, al komt het aan de andere kant ook voor dat casino's zeggen Frans roulette aan te bieden, terwijl er bijvoorbeeld geen sprake is van de La Partage regel.

Wat dat betreft is het altijd van belang om goed te kijken naar de beschrijving van het spel en de reglementen, op het moment dat je graag Frans roulette. Je zorgt er met dit spel voor dat je het voordeel voor het casino tot een minimum kunt beperken, waardoor je zelf meer kans maakt op een mooie winst. Frans roulette in het fysieke casino speel je tegen twee dealers, waardoor bijna alle fysieke casino's je alleen nog maar Europees of Amerikaans roulette aanbieden.

La Partage regel

Op het moment dat je Frans roulette speelt is er sprake van de La Partage regel. Dit is het enige verschil ten opzichte van de Europese variant van het spel, verder is alles gelijk. Het verschil zorgt er echter voor dat je je eigen kansen op winst kunt vergroten, door het voordeel voor het casino aan de andere kant te beperken.

De Frans roulette stelt dat je de inzet bij het vallen van een '0' (normaal winst voor de bank) kunt laten splitsen, op het moment dat je een van de enkelvoudige kansen speelt. Je doet daarmee een outside bet, je zet namelijk niet in op de nummers 1 tot en met 36. Dit betekent dat de inzet die je deed in het geval van de '0' gesplitst zal worden tussen jou en de bank, waardoor je hier geen verlies mee maakt.

Voordeel van het casino beperkt

Het voordeel voor het casino kun je uitrekenen, aan de hand van het aantal gevallen dat kan vallen waarmee je wint, ten opzichte van het totale aantal getallen. Laten we beginnen met Amerikaans roulette, waarbij het voordeel voor het casino erg groot is. Er is sprake van een 0 en een 00, die samen leiden tot een voordeel voor het casino van 5,26%. Je kunt dit voordeel voor het casino flink beperken door Europees roulette te spelen, aangezien daar dankzij het ontbreken van de 00 nog maar de helft van overblijft. Op die manier blijft er echter toch nog 2,7% aan voordeel over.

Wil je dit verder beperken? Dan kun je gebruik maken van Frans roulette. Je zorgt er daarmee voor dat de La Partage regel van toepassing is, op het moment dat je de enkelvoudige kansen speelt. Hierdoor blijft er slechts 1,35% van het voordeel over en maak je zelf zoveel mogelijk kans op een aantrekkelijke winst.

Frans roulette of Amerikaans roulette

Indien je de keuze hebt tussen Frans roulette en Amerikaans roulette zou het wat dat betreft niet moeilijk moeten zijn om een keuze te maken. Sommige spelers verkiezen echter de andere verdeling van de getallen over de cilinder, om toch Amerikaans roulette te gaan spelen.

Indien je simpelweg nadenkt over de kansen die je hebt om winnend te spelen is het verstandiger om gebruik te maken van Frans roulette, of in ieder geval voor Europees roulette te kiezen. Frans roulette kent traditioneel de burenprint, waardoor je de verdeling over de cilinder goed kunt zien. Ook bij Europees roulette is het digitaal uitstekend mogelijk mo deze verdeling op te roepen. Met Europees of Frans roulette zorgen de online casino's er wat dat betreft voor dat je de spellen op een prettige manier kunt spelen en je de kans op winst zo groot mogelijk kunt maken.

Burenprint gebruiken

Je kunt de burenprint van Frans roulette gebruiken op het moment dat je getallen die naast elkaar liggen op de cilinder graag samen wilt spelen. Heb je het vermoeden dat de kogel op de 14 tot stilstand zal komen, maar twijfel je over het eventueel doorschieten hiervan? Dan is het met de burenprint heel eenvoudig om ook in te zetten op de getallen die voor en achter de 14 liggen. Wat dat betreft kun je binnen Frans roulette gemakkelijk zorgen voor de inzet die je wilt plaatsen, om de kans op winst tijdens een ronde zo groot mogelijk te maken.

Online Casino